ختم صمام-NISSAN

Tonyco offers the most complete range of valve stem seal for every make and model of Japanese commercial vehicle, trucks, forklifts, construction vehicle, heavy duty and heavy machinery. Our goal is to provide best and quality products in order to satisfy its customers’ requirements, whether they are large industries, spare parts dealers or repairs shops all over the world.

 

Our Nissan Valve Stem Seal List:

RD10

RE10

RF10

RG10

RH10

RD8 (UD315)

RE8 (UD320)

RF8 (UD340)

RF8-A400 (CW520)

RG8 (CK520)

RH8

PF6 / PF6-T (CK450)

PF6-T(NEW)(CK451)

PE6 / PE6-T (CW-430)

PE6-T (NEW)

PD6

PD6-T

ND6

NE6 / NE6-T

NF6-T

FE6 (180hp)

FE6-T (200hp)

FE6-T (NEW) (205hp)

FE6-T (215hp)

FD6

FD6-T

ED30

ED33 / ED33-T

FD33 / FD33-T

FD35

FD35-T

FD42 / FD42-T

FD46 / FD46-T

TD23

TD25

TD27

TB27 (BDI)

BD25

TD30

BD30

ZD30DDTI

QD32

TD42

SD22

SD23

SD23 / 25

SD33

SD33-T (NEW)

LD20

CD20

CD17

LD28

RD28

RD28-T

RD28-1

H20

 


To see the Valve Stem Seal catalogue click here______
View:

ختم صمام-NISSAN(FE6)

Brand: Nissan
Model: FE6
OEM No.:13207-Z5000
13207-Z5001
Pcs/Set: 12 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market

ختم صمام-NISSAN(RD8)

Brand: Nissan
Model: RD8
OEM No.: 13207-97001 (L)
13207-97013(L)
13207-97000(S)
13207-97012(S)
Pcs/Set: 8 Pcs (L) , 8Pcs (S)
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market

ختم صمام-NISSAN(RE8)

Brand: Nissan
Model: RE8
OEM No.:13207-97001 (L)
13207-97013(L)
13207-97000(S)
13207-97012(S)
Pcs/Set: 8 Pcs (L) , 8Pcs (S)
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market