طوقا المنوع TOYOTA

Tonyco are the leading firm of an excellent quality of manifold gaskets. We offers the most complete range of manifold gasket for every make and model of Japanese commercial vehicle, trucks, forklifts, construction vehicle, heavy duty and heavy machinery.

 

Our Toyota Manifold Gasket list:

15B / 15B-FT

15B

15B-T

14B

13B

13B-T

11B

3B

2B

B / 2B

B / BU

BU3000

5L-T

5L

3L II -T

3L / 3L-T

2L II -T

2L - T

2L-THE / 2L-T

2L

 

1W (125hp)

SO5C / JO5CT / JO5ET

WO4T / NO4C / NO4ET /XZU

NO4C

SO5C

WO4E

3F

2F

2H (OLD)

2H (NEW)  12V

2C / 2C-T

1C

1C-T

1DZ

1HZ (12V)

1HD-T (12V)

2KD-FT / TD2500

1KZ / 1KZ-TE

1N

1Z

2Z

2Z (NEW)

11Z / 12Z

13Z

2D / DA115 (OLD)

2D / DA118 (NEW)

2J / JY16 / JK170

2J / JY30

2JZ

DG (V22 / V23)

DL (V82 / V22H)

DL (DV26) (F70)

4A-FE

7A-FE

1RZ / 2RZ

2RZ

3Y

4Y

 


To see the Manifold Gasket catalogue click here ___
View:

طوقا المنوع TOYOTA(13B)

Brand: Toyota
Model: 13B
Gasket Type: Exhaust Manifold Gasket
Part No: 17172-71010
Material Type: Graphite
Market Type: After Market
Place of origin: Taiwan

طوقا المنوع TOYOTA(15B)

Brand: Toyota
Model: 15B
Gasket Type: Exhaust Manifold Gasket
Part No: 17173-58030
Material Type: Graphite
Market Type: After Market
Place of origin: Taiwan