• ختم النفط-NISSAN(FE6)
  • Crankshaft rear oil seal(FE6)
  • Crankshaft front oil seal(FE6)

ختم النفط-NISSAN(FE6)

Engine Model: FE6
Brand: Nissan
OE NO: AE05808P
12278-Z5501
Size: 58*82*10
Type: Crankshaft front oil seal
Market Type: After Market

Engine Model: FE6
Brand: Nissan
OE NO: 12279-Z5000
12279-Z5003
BH2619E
BA2619E
Size: 110*135*9
Type: Crankshaft rear oil seal
Market Type: After Market
نموذج : FE6

Engine Model: FE6
Brand: Nissan             
OE NO: AE05808P
           12278-Z5501
Size: 58*82*10
Type: Crankshaft front oil seal 
Market Type: After Market
 
Engine Model: FE6
Brand: Nissan             
OE NO: 12279-Z5000
           12279-Z5003
           BH2619E
           BA2619E
Size: 110*135*9
Type: Crankshaft rear oil seal 
Market Type: After Market
Tonyco® oil seals are available for diesel engines. 
  • Original/OEM quality 
  • Application Range:Crankshaft and Camshaft
  • Motion:Rotary
  • Material:NBR, ACM, Viton
  • Oil Seals for Automotive Applications

Related Products

ختم النفط-NISSAN(RF8)

ختم النفط-NISSAN(RF8)

ختم النفط-NISSAN(RE8)

ختم النفط-NISSAN(RE8)

ختم النفط-NISSAN(FE6-T)

ختم النفط-NISSAN(FE6-T)

ختم النفط-NISSAN(RE10/RF10)

ختم النفط-NISSAN(RE10/RF10)