ختم صمام-MITSUBISHI

Tonyco offers the most complete range of valve stem seal for every make and model of Japanese commercial vehicle, trucks, forklifts, construction vehicle, heavy duty and heavy machinery. Our goal is to provide best and quality products in order to satisfy its customers’ requirements, whether they are large industries, spare parts dealers or repairs shops all over the world.

 

Our Mitsubishi Valve Stem Seal List:

10DC-6 / 10DC-8

10DC-9 / 10DC-10 (D11)

8DC-4 (247)

8DC-6 (68)

8DC-81 / 8DC82(689)

8DC-90 (9.10AF)

8DC-91 (9.10AF)

8DC-92A (9.10AF)

8DC-10 / 8DC-11 (11) (D11)

8M20 (OLD)

8M20/ 8M21 (NEW)

8M21 / 8M60 (NEW)

10M20 / 21

6DC-2 / 6DC-4

6D20

6D22 / 6D24

6D22-T (T850)

6D22-TC

6D24-T

6D24-T-3

6D40

6D10 / 6D11

6D14

6D14-T

6D14-2AT

6D14-3AT

6D15

6D15-T

6D15-2AT

6D15-3AT

6D16

6D16-T

6D16-2AT / 6D16-3AT

6D16-7A / 6D17-T / 6D17

6D31

6D31-T (OLD)

6D31-T (NEW)

6D34/6D34-T

6M60-1AT / 6M61

6M70-2AT

4D30

4D31

4D31-T

4D32 / 4D32-T (OLD)

4D32 / 4D32-T(NEW)

4D33 (FE447) (OLD)

4D33 (NEW)

4D34

4D34-T

4D34-2AT

4D34-3AT

4D35

4D36/4D37

4D55

4D56

4D56-T

4D56-T (NEW)

4M40 (2WD)

4M40 / 4M40T (4WD)

4M41-T

4M51

4DR5

4DR51

4DR7

6DS5 / 6DS7

S6K

S6K-T

S4K

S4K-T

S6E / S6E-1

S6E-2

S4E-1

S4E-2

S6S

S4S

S3E

S6A

S6A2

S6A3

S6B / S6B-T

S6N

K3D

K4N

K4M

K4F

S3F / S3E-2

S3L

S4L

S4L-2

S4Q-2

S6B-3

S6R-2

S12A-2

To see the Valve Stem Seal catalogue click here___

View:

ختم صمام-MITSUBISHI(S6K-T)

Brand: Mitsubishi
Model: S6K-T
OEM No.: 30604-22801
517624
Pcs/Set: 12Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market

ختم صمام-MITSUBISHI(6D22)

Brand: Mitsubishi
Model: 6D22
OEM No.:ME061574
ME153274
Pcs/Set: 12 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market