• ختم النفط-MITSUBISHI(6D31)
  • Crankshaft rear oil seal(6D31)
  • Crankshaft front oil seal(6D31)

ختم النفط-MITSUBISHI(6D31)

Engine Model: 6D31
Brand: Mitsubishi
OE NO: AE3055P
ME034027
ME024156
Size: 55*78*12
Type: Crankshaft front oil seal
Market Type: After Market

Engine Model: 6D31
Brand: Mitsubishi
OE NO: BH3258E
ME011867
Size: 100*124*14.5
Type: Crankshaft rear oil seal
Market Type: After Market
نموذج : 6D31

Engine Model: 6D31
Brand: Mitsubishi           
OE NO: AE3055P
           ME034027
           ME024156
Size: 55*78*12
Type: Crankshaft front oil seal 
Market Type: After Market

Engine Model: 6D31
Brand: Mitsubishi       
OE NO: BH3258E
            ME011867
Size: 100*124*14.5
Type: Crankshaft rear oil seal 
Market Type: After Market
Tonyco® oil seals are available for diesel engines. 
  • Original/OEM quality 
  • Application Range:Crankshaft and Camshaft
  • Motion:Rotary
  • Material:NBR, ACM, Viton
  • Oil Seals for Automotive Applications

Related Products

ختم النفط-MITSUBISHI(6D34)

ختم النفط-MITSUBISHI(6D34)

ختم النفط-MITSUBISHI(6D40)

ختم النفط-MITSUBISHI(6D40)

ختم النفط-MITSUBISHI(6D22)

ختم النفط-MITSUBISHI(6D22)