ختم صمام-HINO

Tonyco offers the most complete range of valve stem seal for every make and model of Japanese commercial vehicle, trucks, forklifts, construction vehicle, heavy duty and heavy machinery. Our goal is to provide best and quality products in order to satisfy its customers’ requirements, whether they are large industries, spare parts dealers or repairs shops all over the world.

 

Our Hino Valve Stem Seal List:

F20C

F21C

F17C

F17E

F17D-T / F17D-T1

EF700 / EF750

EF500 / EF550

EF300 / EF350

EF100

ER200

EG100

DS50

DS70

E13C / E13H / ZS700

K13C (24V) L6 (OLD)

K13C(24V)
K13TE NEW

K13C(24V)
K13C-TV NEW

K13C / K13C-T
K13CII / EK200

K13D / EK200

EK100 / EK200 (NEW)

EK100/EK200 (OLD)

ED100

EB400

EB300

EB100

EP100 / EP100-T

EM100

EL100

M10C.U

M10C-T

HO6C-T / HO7C-T
(HO6B-T) / HO6C-TB

HO6C / HO7C   (D6)

HO6D-T / HO7D-T

EH500 / EH700 (D4)

EH300

EH100 / KR

EC100 / KL

WO4D(FB)

WO4E.C(TH) / WO4E

WO4E

WO4T / XZU
NO4 / NO4ET

N04C

WO6D / WO6E

WO6T / WO6D-TI

P09C / D09C

P11C (OLD)

P11C (NEW)
P11C-T / D11C

P11C-T / P11C-C
P11C-N-2

JO5C / JO5C-T

S05C / SO5C-T / JO5C-T

JO5E-T / SO5C

JO5C-T

JO7C / JO7C-T

JO8C / JO8C-T / JO8C-TG

JO8C / JO8C-T(NEW)

JO8C / JO8C-T
JO8C-TG / SO8C-T

JO8E

JO8E-T

V22 / V22C / EV700

V22 / V22C / V22D

V25C

V26C

DM100 / DQ100 / KM


To see the Valve Stem Seal catalogue click here___
View:

ختم صمام-HINO(EH700)

Brand: Hino
Model: EH700
OEM No.:13719-1340
13719-1020
Pcs/Set: 12 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market

ختم صمام-HINO(EK100)

Brand: Hino
Model: EK100
OEM No.: 13719-1080
Pcs/Set: 12 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market

ختم صمام-HINO(HO6C)

Brand: Hino
Model: HO6C
OEM No.: 13719-1340
13719-1020
Pcs/Set: 12 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market

ختم صمام-HINO(HO7D-T)

Brand: Hino
Model: HO7D-T
OEM No.:13719-1340
13719-1020
Pcs/Set: 12 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market

ختم صمام-HINO(K13C)

Brand: Hino
Model: K13C
OEM No.: 13719-1080
Pcs/Set: 12 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market