• ختم النفط-CUMMINS(4BT)
  • Crankshaft rear oil seal(4BT)
  • Crankshaft front oil seal(4BT)

ختم النفط-CUMMINS(4BT)

Engine Model: 4BT
Brand: Cummins
OE NO: 063951
3904353
3900709
P-8E97251
Size: 63.5*79.4*8
Type: Crankshaft front oil seal
Market Type: After Market

Engine Model: 4BT
Brand: Cummins
OE NO: 130951
3925529
3909410
3909409
Size: 130*150*14.5
Type: Crankshaft rear oil seal
Market Type: After Market
نموذج : 4BT

Engine Model: 4BT
Brand: Cummins          
OE NO: 063951
           3904353
           3900709
           P-8E97251
Size: 63.5*79.4*8
Type: Crankshaft front oil seal 
Market Type: After Market
 
Engine Model: 4BT
Brand: Cummins   
OE NO: 130951
           3925529
           3909410
           3909409
Size: 130*150*14.5
Type: Crankshaft rear oil seal 
Market Type: After Market
 
Tonyco® oil seals are available for diesel engines. 
  • Original/OEM quality 
  • Application Range:Crankshaft and Camshaft
  • Motion:Rotary
  • Material:NBR, ACM, Viton
  • Oil Seals for Automotive Applications

Related Products

ختم النفط-CUMMINS(6BT)

ختم النفط-CUMMINS(6BT)