ختم صمام-MAZDA

Tonyco offers the most complete range of valve stem seal for every make and model of Japanese commercial vehicle, trucks, forklifts, construction vehicle, heavy duty and heavy machinery. Our goal is to provide best and quality products in order to satisfy its customers’ requirements, whether they are large industries, spare parts dealers or repairs shops all over the world.

 

Our Mazda Valve Stem Seal List:

T3500 / SL

T3500-T / SL-T (T45)

T3000 / HA / SF

T2500 / S5

E3000 / HA

PN / 323

E2500 / E2700
XA / XB

E2200
S2

R2
2200 / B2200

R2 (NEW)
B2200 / R2B6

RF

T4100 / VB / V1
YA / ZB

T4100-T / T4000
TF

WL / B2 (2500CC)
B2500

BT-50
B2500

WL (NEW) / BT-50 / WE

BT-50 / B2500 / WL(NEW)

BT-50 / WE-CD

 


To see the Valve Stem Seal catalogue click here___

View:

ختم صمام-MAZDA(E3000)

Brand: Mazda
Model: E3000
OEM No.: SE01-10-155
Pcs/Set: 8 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market

ختم صمام-MAZDA(T3000)

Brand: Mazda
Model: T3000
OEM No.: SE01-10-155
Pcs/Set: 8 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market

ختم صمام-MAZDA(T3500)

Brand: Mazda
Model: T3500
OEM No.:SE01-10-155
Pcs/Set: 8 Pcs
Category: VALVE STEM SEAL
Description: VITON
Market Type: After Market