طوقا المنوع NISSAN

Tonyco are the leading firm of an excellent quality of manifold gaskets. We offers the most complete range of manifold gasket for every make and model of Japanese commercial vehicle, trucks, forklifts, construction vehicle, heavy duty and heavy machinery.


Our Nissan Manifold Gasket list:

RD10

RE10

RF10

RG10

RH10

RD8 (UD315)

RE8 (UD320)

RF8 (UD340)

RF8-A400 (CW520)

RG8 (CK520)

RH8

PF6 / PF6-T (CK450)

PF6-T(NEW)(CK451)

PE6 / PE6-T (CW-430)

PE6-T (NEW)

PD6

PD6-T

ND6

NE6 / NE6-T

NF6-T

FE6 (180hp)

FE6-T (200hp)

FE6-T (NEW) (205hp)

FE6-T (215hp)

FD6

FD6-T

ED30

ED33 / ED33-T

FD33 / FD33-T

FD35

FD35-T

FD42 / FD42-T

FD46 / FD46-T

TD23

TD25

TD27

TB27 (BDI)

BD25

TD30

BD30

ZD30DDTI

QD32

TD42

SD22

SD23

SD23 / 25

SD33

SD33-T (NEW)

LD20

CD20

CD17

LD28

RD28

RD28-T

RD28-1

H20


To see the Manifold Gasket catalogue click here ___

View:

طوقا المنوع NISSAN(FE6)

Brand: Nissan
Model: FE6
Gasket Type: Exhaust Manifold Gasket
Part No: 14005-Z5505
14005-Z5513
Material Type: Metal
Market Type: After Market
Place of origin: Taiwan

طوقا المنوع NISSAN(RD8)

Brand: Nissan
Model: RD8
Gasket Type: Exhaust Manifold Gasket
Part No: 14008-97000/2
Material Type: Stainless
Market Type: After Market
Place of origin: Taiwan

Manifold Gasket-NISSAN(RF8)

Brand: Nissan
Model: RF8
Gasket Type: Intake Manifold Gasket
Part No: 14035-97002
14035-97003
14035-97004
Material Type: Stainless + Rubber
Market Type: After Market
Place of origin: Taiwan