طوقا الزيت عموم ISUZU

Tonyco are the leading firm of an excellent quality of oil pan gasket. We offers the most complete range of oil pan gasket for every make and model of Japanese commercial vehicle, trucks, forklifts, construction vehicle, heavy duty and heavy machinery.

 

Our Isuzu Oil Pan Gasket list:

12PA1 / 12PB1

12PC1

12PC1-T / 12PD1

12PE1

10PA1

10PB1

10PC1

10PC1-T / 10PD1

10PE1

8PA1 / 8PB1

8PC1

8PD1 / 8PC1-T

8PE1

E120 / TMK

6QA1 / 6QA2 (TDJ)

6QA1-T

6RB1 / 6RB2 / 6RB1-T

6RA1 / 6RA1-T

6SA1

6SA1-TC

6SD1

6SD1-T

6SD1-TC

6WA1

6WG1

6BG1-T ZAXIS200

6BB1 / 6BD1

6BD1-T

6BF1

6BG1

6BG1-T

6HH1

6HE1

6HE1-T / 6HE1-TC

6HF1

6HK1 / 6HK1-T

6HK1-T (24V)

6HK1

6HK1-T (24V) (直喷PC)

6HK1-T (24V) (电喷DI)

6UZ1

4HE1/4HE1-T

4HF1

4HF1 (NEW)

4HH1

4HK1 / 4HK1-T

4HK1 / 4HK1-T (直喷PC)

4HK1 / 4HK1-T

4HK1 / 4HK1-T (电喷DI)

4HK1  (Thailand)

4HG1 / 4HG1-T (OLD)

4HG1 / 4HG1-T(NEW)

4BA1

4BB1 / 4BD1

4BD1-T

4BD2-T

4BC2

4BC2-T

4BE1 (NKR)

4BG1 / 4BG2 / 4BG1-T

4JA1

4JA1-T

4JB1 (NHR, NKR)

4JB1-T

4JG2-T

4JH1

4JH1 / 4JH1-T

4JJ1

4JJ1 / 4JK1

4JJ1-T

C190

C223

C240

C223-T

DH100

DA220

DA120 / TX  DA640

4EE1

4EE1-T

4EC1

4EC1-T

4FB1

4FC1

4FD1

4FE1

4FG1

4LE1

4LE2

3LB1 / 3LC1

3LD1

3KB1

3KC1

3KC2

3KR1

3KR2

3AB1

2AB1

 

 

 
To see the Oil Pan Gasket catalogue click here

View:

طوقا الزيت عموم ISUZU(4BE1)

Brand: Isuzu
Model: 4BE1
Product Type: Oil Pan Gaskets
Part No: 8-94170-388-0 8mm(RU)
8-94170-387-0 5mm(RU)
Material Type: Rubber
Market Type: After Market
Place of origin: Taiwan

طوقا الزيت عموم ISUZU(6BB1)

Brand: Isuzu
Model: 6BB1
Product Type: Oil Pan Gaskets
Part No: 1-11367-072-0
Material Type: Non-asbestos
Market Type: After Market
Place of origin: Taiwan